SOM UČITEĽOM HUDBY. PRIMÁRNE

Zbierka Botanická záhrada obsahuje hudobné hry a skladby, ktoré som vytvoril pre svojich študentov. Je určená zvedavým pedagógom a žiakom, ktorí radi skúšajú a hľadajú. Materiál je rôznorodý, vhodný pre rôzne úrovne klavírnej hry.

Hry s pesničkami

Využitie často používaného materiálu, detských pesničiek - „štandardov”, k novej hudobnej skúsenosti. Hry smerujú dieťa k tvorbe vlastnej hudobnej formy. Vytvorením a použitím vlastných grafických značiek k jednotlivým „hlasom“ sa dieťa stáva konštruktérom formy a skutočnej partitúry.

GRAFICKÉ PARTITÚRY

Časť tejto zbierky tvoria grafické partitúry, čo znamená, že hudba je zapísaná iným ako konvenčným spôsobom. Grafická hudba má veľký potenciál pri rozvíjaní hudobnej a zvukovej predstavivosti detí. Keď deti nepoznajú noty, veľmi radi si vymyslia svoje vlastné značky, ktoré si ľahko zapamätajú a použijú. Okrem radosti z hľadania zvukov ich to učí počúvať a všímať si kvalitu výsledného zvuku.

HUDBA S HRAČKAMI

Keď dáte deťom hračky ...

Alebo si svoje noty môžu vymaľovať ...

vypreparovať klavír ...

a zahrať si s vtáčikmi z nahrávky, alebo pri otvorenom okne...

Moje poďakovanie patrí mnohým. Mojim žiakom, Zbyňkovi Prokopovi, Martinovi Dernerovi, Irene Lányiovej, Danielovi Matejovi a Ivanovi Šillerovi, ktorý podporil vznik tejto zbierky.

Zbierka je voľne dostupná a môžete si ju stiahnuť na stránke: www.newmusicforkids.org

Fero Kiraly

2013